Μονάδες Κρυφού Τύπου

Ταιριάζουν σε κάθε τύπο ψευδοροφής και μόνο οι σχάρες των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατές.