Μονάδες Δαπέδου

Η τοποθέτησή τους γίνεται σε τοίχο ή σε εσοχή (π.χ. κάτω από ένα παράθυρο).