Μονάδες Multi

Μπορούν να τοποθετηθούν στην οροφή ή χαμηλά σε τοίχο.